• vietgofood@gmail.com
  • 0845 427 232

Bò Tơ Hấp Cuốn Rau Rừng (Lớn) (Phần)

Bò Tơ Hấp Cuốn Rau Rừng (Lớn) (Phần)
Bò Tơ Hấp Cuốn Rau Rừng (Lớn) (Phần)
180.000VNĐ